Sprzęt medyczny

Do prowadzenia wentylacji mechanicznej w domu potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Jego rodzaj i ilość zależy od tego w jaki sposób prowadzona jest wentylacja (inwazyjnie – przez rurkę tracheostomijną, czy nieinwazyjnie – przez maski twarzowe i nosowe).
Podstawowym sprzętem jest respirator przystosowany do terapii domowej. Założenia przy konstruowaniu takich respiratorów są odmienne niż respiratorów szpitalnych. Są to urządzenia o prostszej konstrukcji i niewielkich rozmiarach, z mniejszą ilością trybów oddechowych. Mają budowę kompaktową umożliwiającą swobodne przenoszenie. Zasilanie jest dublowane, oprócz zasilania sieciowego mają akumulatory umożliwiające kilkugodzinną pracę od 4 do 10 godzin, w zależności od typu respiratora i zastosowanych akumulatorów. Jest to ważne w przypadku awarii zasilania albo w trakcie podróżowania.
Wentylacja w domu nadzorowana jest przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego. Obsługa respiratora sprowadza się do umiejętności włączenia i wyłączenia, podłączenia do pacjenta (przez maskę lub rurkę intubacyjną), wymiany układu oddechowego, a także reakcji na wyświetlane przez aparat alarmy. Respiratory domowe alarmują o sytuacjach podstawowych: rozłączeniu układu respiratora, zbyt małej objętości oddechu, przeszkodzie w drogach oddechowych i awarii zasilania sieciowego. Respiratory programowane są przez lekarzy nadzorujących wentylację i te ustawienia są zablokowane przed przypadkowym przestawieniem.

Sprzęt medyczny, który zapewniamy pacjentom włączonym do programu wentylacji długoterminowej w warunkach domowych:

a) pacjenci nieinwazyjni:

 • respirator dostosowany do terapii domowej,
 • maski (nosowe, twarzowe) przeznaczone do wentylacji nieinwazyjnej,
 • maski „indywidualne”, wykonywane „na miarę” unikalną metodą, opracowaną przez nasz zespół medyczny, mniejsze, lżejsze, lepiej dolegające
  do twarzy niż maski „fabryczne”, pozwalające na większą swobodę ruchów, swobodne czytanie, oglądanie telewizji oraz uniknięcie większości
  powikłań masek „fabrycznych” (odleżyny na nosie, przecieki powietrza),
 • niezbędny sprzęt jednorazowy: układy oddechowe, filtry,
 • niezbędny sprzęt monitorujący – pulsoksymetry,
 • sprzęt do awaryjnej wentylacji ręcznej – worek AMBU.

b) pacjenci inwazyjni:

 • respirator dostosowany do terapii domowej,
 • niezbędny sprzęt jednorazowy: układy oddechowe, filtry, przestrzenie martwe,
 • niezbędny sprzęt monitorujący – pulsoksymetry,
 • cały niezbędny do wentylacji inwazyjnej sprzęt jednorazowy: cewniki, układy oddechowe, filtry, rurki tracheostomijne, materiały opatrunkowe,
 • ssak o podwójnym zasilaniu: z sieci i bateryjnym na wypadek awarii prądu,
 • sprzęt do awaryjnej wentylacji ręcznej – worek AMBU.

W każdym przypadku, w zależności od indywidualnych potrzeb nasi pacjenci zaopatrywani są w sprzęt, który jest im niezbędny, np. sprzęt
monitorujący, koncentrator tlenu, butle tlenowe, sprzęt do ewakuacji wydzieliny z dróg oddechowych.
Sprzęt medyczny dostarczany jest bezpośrednio do domu chorego.
Opiekunowie są szkoleni w obsłudze sprzętu oraz prowadzeniu zabiegów koniecznych podczas opieki nad pacjentem w domu.