Publikacje

Wybrane publikacje lekarzy naszego Ośrodka dotyczące wentylacji domowej
i technik wentylacji:

 1. Zbigniew Szkulmowski, Kheirallah Belkhouja, Quoc-Hung Le, Dominique Robert, Laurent Argaud. Bilevel positive airway pressure ventilation: factors influencing carbon dioxide rebreathing, Intensive Care Med (2010) 36:688–691
 2. Sab JM, Le QV, Dubois JM, Beuret P., Langevin B., Szkulmowski Z., Robert D. Asthme aigu grave nécessisant la ventilation mécanique. Revue de Biologie Medicale, 1994, 16:252-256
 3. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja nieinwazyjna, wskazania i ograniczenia stosowania w warunkach oddziału intensywnej terapii. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2001, 33, 261-265
 4. Zbigniew Szkulmowski, Małgorzata Bała, Krzysztof Romatowski. Wpływ pozycji ciała na poziom wewnętrznego PEEP u chorych wentylowanych mechanicznie. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2003, 35, 17-21
 5. Zbigniew Szkulmowski, Małgorzata Bała, Przemysław Słomkowski, Wpływ pozycji ciała na poziom dynamicznego
 6. Szkulmwski, Robert, Pozycja ciała, Poznań
 7. Piskunowicz, Molski, Szkulmowski, Dopamina, Poznań
 8. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja mechaniczna w domu – doświadczenia Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2003, 35, 185-188
 9. Zbigniew Szkulmowski. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w domu. Polska Medycyna Paliatywna, 2004, 3, 1, 221-225
 10. Grażyna Piskunowicz, Stanisław Molski, Jacek Manitius, Zbigniew Szkulmowski, Grażyna Lindner. Skuteczność nerkowych dawek dopaminy w zapobieganiu pogorszenia się czynności wydalniczej nerek
  u chorych po zabiegach rekonstrukcji końcowego odcinka aorty. Przyjęte do druku: Acta Angiologica, 2004
 11. Romuald Lango, Zbigniew Szkulmowski, Dariusz Maciejewski, Krzysztof Kusza. Zalecenia Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie technik leczenia ARDS w przebiegu grypy AH1N1. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2010, 1
 12. Zbigniew Szkulmowski. Pomoc w Oddychaniu. ABC pacjenta, 12 (30), 2001, 21-22
 13. Zbigniew Szkulmowski, Domowa wentylacja, Diagnoza i Terapia, 5, (47), 2003, 28-29
 14. Zbigniew Szkulmowski. Nieinwazyjna wentylacja. W: Duszność w zaawansowanych stanach chorobowych – przyczyny i postępowanie. VIA MEDICA, Gdańsk 2002
 15. Szkulmowski Z., Kruszynski Z: Wstrzas, w: Anestezjologia i Intensywna terapia, skrypt dla studentów AM, Bydgoszcz, 1992
 16. Szkulmowski Z., Kruszynski Z.: Wstrzas, w: Anestezjologia i Intensywna terapia, skrypt dla studentów AM, Bydgoszcz, 1995
 17. Szkulmowski Z., Kruszynski Z.: Wstrzas, w: Anestezjologia i Intensywna terapia, skrypt dla studentów AM, Bydgoszcz, 1999
 18. Szkulmowski. Intensywna terapia – ARDS. Foundation Europeenne d’Enseignement en Anesthesiologie, wykłady kursu 24 – 26. 09.97. Poznań, 1997
 19. Szkulmowski. Intensywna terapia – ARDS. Foundation Europeenne d’Enseignement en Anesthesiologie, wykłady kursu 18 – 20.05.2000. Poznań, 2000, 97-117
 20. Szkulmowski. ARDS. Foundation Europeenne d’Enseignement en Anesthesiologie, wykłady kursu 19 – 21.10.2000. Poznań, 2000, 97-117
 21. Zbignew Szkulmowski. Znieczulenie u chorych w chorobach mięśni. FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu, wykłady kursu doskonalącego nr 5 – 28.04. – 1.05.2004. Poznań
 22. Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski: Fizjologia i patofizjologia układu oddechowego. W: Anestezjologia kliniczna i intensywna terapia z elementami leczenia bólu. T1/2, red. Ewa Meyzner-Zawadzka, PZWL, 2009
 23. Zbigniew Szkumowski. Wentylacja mechaniczna u chorego z SLA. W: Poradnik dla chorych na SLA/MND. Red. Paweł Bała, Dignitas Dolentium, Nowy Targ, 2009
 24. Zbigniew Szkulmowski. Znieczulenie do operacji wątroby i dróg żółciowych. Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA), Znieczulenie do wybranych rodzajów zabiegów. Krzysztof Kusza (red), Bydgoszcz-Poznań, 2007, 121-130
 25. Zbigniew Szkulmowski. Znieczulenie w okulistyce – wybrane zagadnienia. Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA), Znieczulenie do wybranych rodzajów zabiegów. Krzysztof Kusza (red), Bydgoszcz-Poznań, 2007, 87-91
 26. Zbigniew Szkulmowski. Monitorowanie dynamiki układu krążenia – wybrane zagadnienia. Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA), Układ sercowo-naczyniowy. Krzysztof Kusza (red), Bydgoszcz-Poznań, 2008, 247-274
 27. Zbigniew Szkulmowski. Respiratory. Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA), Układ sercowo-naczyniowy. Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski (red), Bydgoszcz-Poznań, UNI-DRUK, 2008
 28. Zbigniew Szkulmowski. Monitorowanie wentylacji. Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA), Układ sercowo-naczyniowy. Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski (red), Bydgoszcz-Poznań, UNI-DRUK, 2008
 29. Zbigniew Szkulmowski. Techniki wentylacji płuc. Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA), Układ sercowo-naczyniowy. Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski (red), Bydgoszcz-Poznań, UNI-DRUK, 2008
 30. Układ sercowo-naczyniowy. Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski (red), Bydgoszcz-Poznań, Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA), UNI-DRUK, 2008, 233 s
 31. Zbigniew Szkulmowski. Zaburzenia hemostazy i leczenie lekami przeciwkrzepliwymi i trombolitycznymi. Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA), Intensywna Terapia. Krzysztof Kusza (red), Bydgoszcz-Poznań, 2009, 127-158
 32. Szkulmowski Z., Kruszynski Z., Jawien A., Switonska K. The influence of hemoglobin level on oxygen transport parameters in septic shock. Clinical Int Care, 1993, Suppl 1, P 49, 13th International Symposium on Intensive care and emergency medecine, Brussels, 1993
 33. Dubois JM, Sab JM, Sirodot M, Langevin B, Szkulmowski Z, Robert D. Few effect of old ages on prognosis of community acquired pneumonias admitted to ICU.Clinical Int Care, 1993, Suppl 1, P 19,13th International Symposium on Intensive care and emergency medecine, Brussels, 1993
 34. Di Roio C, Dubois J.M., Jacques D, Thouret JM,Sab JM, Langevin B, Szkulmowski Z, Robert D: Influence de la VS-PEP par masque facial sur evolution des pneumopathies communotaires hospitalisees en reanimation. Réanimation et urgence, 1994, 6,P74, Résumes de XXIIe Congres de la Société de Réanimation de Langue Française, Paris, 20-22 janvier 1994
 35. Sab JM, Szkulmowski Z., Noel P., Chatte G., Jacques D., Dubois J.M., Robert D. Optimisation de la ventilation en décubitus ventral (DV) au cours des hypoxémies séveres: rôle de la répartition des contres pressions (CP) Réanimation et urgence, 1994, 6,SEO, Résumes de XXIIe Congres de la Société de Réanimation de Langue Française, Paris, 20-22 janvier 1994
 36. Sab JM., Colber C., Szkulmowski Z., Dorez D., Robert D. Continuous rotational therapy as treatment of hypoxemia acute respiratory failure. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1995; 151(4); 2 of 2.
 37. Thouret JM, Dubois J.M., Jacques D., Sab JM., Langevin B., Szkulmowski Z., Robert D.: Hmodiafiltration veino-veineuse continue (HDFVVC) sans entretien de l’anticoagulation chez les patients ŕ risque hémorragique ou présentant des anomalies de la coagulation. Réanimation et urgence, 1994, 6, P16, Résumes de XXIIe Congres de la Société de Réanimation de Langue Française, Paris, 20-22 janvier 1994
 38. Sab JM., Szkulmowski Z., Noel P., Thiebaut MM., Dubois J.M., Jacques D., Langevin B., Robert D.: Bénéfice de la rotation permanente dans le traitement de l’hypoxémie grave sous ventilation mécanique (VM) Réanimation et urgence, 1994, 6, P16, Résumes de XXIIe Congres de la Société de Réanimation de Langue Française, Paris, 20-22 janvier 1994
 39. Szkulmowski Z., Sab JM., Dubois J.M., Beuret P., Robert D.: Changes in respiratory system compliance during continuous rotation on kinetic bed during mechanical ventilation. in Int Care, 1994, vol. 5, suppl. 1, 59, 14th International Symposium on Intensive care and emergency medecine, Brussels, 1994
 40. Sab JM., Szkulmowski Z., Dubois J.M., Robert D.: Improvement of oxygenation during mechanical ventilation in prone position: participation of thoracic and abdominal external pressures. Am J Respir and Crit Care Med, 1994, 149:A71
 41. Szkulmowski, JM. Sab, QV. Le, P. Beuret, JM. Dubois, D. Robert. SRDA: changements hemodynamiques en rotation continue. Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SP13
 42. Szkulmowski, JM. Sab, QV. Le, P. Beuret, JM. Dubois, D. Robert. Influence du decubitus lateral sur la compliance pulmonaire total chez des patients hypoxemiques sous VM. Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SP12
 43. Le, JM. Sab, Z. Szkulmowski, JM. Dubois, P. Beuret, D. Robert. Epuration extra renale pour insuffisance renale aigue apres transplantation hepatique. Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SP131
 44. Sab, O. Millet, Z. Szkulmowski, QV. Le, D. Robert. Comparaison entre la ventilation en pression assistee (PA) et en Aide inspiratoire variable asservie a la frequence (VAIV). Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SP77
 45. Le, JM. Sab, C. Ract, Z. Szkulmowski, M. Bremaud, D. Robert. Comparaison du decubitus ventral et du monoxyde d’azote dans les insuffisances respiratoires aigues. Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SEO17
 46. Szkulmowski, JM. Sab, QV. Le, JM. Dubois, D. Robert. Hemodynamic changes during continous rotation in ARDS patients. American Thoracic Society International Conference, Seattle, May 1995
 47. Szkulmowski, JM. Sab, QV. Le, JM. Dubois, D. Robert. Influence of lateral position on total lung compliance in ventilated ARF patients. American Thoracic Society International Conference, Seattle, May 1995
 48. Zbigniew Szkulmowski, Przemysław Słomkowski, Małgorzata Bała. L’influence de la position sur la valeur de la PEP intrensique dynamique pendant la ventilation wn aide inspiratoire. Reanimation, Dec. 2003, 12, 3, 243s
 49. Khairallah Belkhouja, Zbigniew Szkulmowski, Laurent Argaud, Olivier Martin, Ismael Mohammedi, Dominique Robert. Performance de l’aide inspiratoire avec vt par ajustement automatique de la pression. Reanimation, Dec. 2003, 12, 3, 240s
 50. Khairallah Belkhouja, Zbigniew Szkulmowski, Laurent Argaud, Olivier Martin, Ismael Mohammedi, Dominique Robert. Performance de l’AI avec VT garanti par ajustement automatique de la pression. Revue des Maladies Respiratoires, 21,HS1, 1, janvier 2004
 51. Zbigniew Szkulmowski, Przemysław Słomkowski, Małgorzata Bała. The Influence of Body Position on the Value of Dynamic Intrinsic PEEP during Pressure Support Ventilation. Kongres European Society of Anesthesiology, Lizbona, 5-8.06.2004, przyjęte do druku i prezentacji
 52. Kusza, M. Siemionow, Z. Szkulmowski, KC. Wong Preconditioning Effect of Halothane on Microcirculatory Hemodynamics in Muscle Flap after Experimental Cardiac Arrest. Kongres European Society of Anesthesiology, Lizbona, 5-8.06.2004, przyjęte do druku i prezentacji
 53. Wawrzyniak Katarzyna, Piskunowicz Grażyna, Szkulmowski Zbigniew. Hemofiltracja żylno-żylna – granice utrzymywania krążenia pozaustrojowego – opis przypadku. Anestezjologia, Intensywna Terapia, 3, 2008, S I, 164
 54. Nasilowski J., Szkulmowski Z., Migdal M., Andrzejewski W., Drozd W., Czajkowska Maliowska M., Opuchlik A. 12th International Conference on Home Mechanical Ventilation. Barcelona, Spain, 27-28.03.2009, S71, 64
 55. Zbigniew Szkulmowski, Waldemar Cyrankiewicz, Adam Kwiatkowski, Małgorzata Chróścicka-Kulas, Józef Kowalczyk. Adaptation time for non-invasive home ventilation in neuromuscular patients. 12th International Conference on Home Mechanical Ventilation. Barcelona, Spain, 27-28.03.2009, S93, 78
 56. Zbigniew Szkulmowski. Mechaniczne wspomaganie wentylacji w zaawansowanych chorobach. Duszność w zaawansowanych chorobach wewnętrzych. Szkoła Medycyny Paliatywnej, Bydgoszcz, 26-27 listopada 1999
 57. Zbigniew Szkulmowski. Utrzymywanie drożności dróg oddechowych. Duszność w zaawansowanych chorobach wewnętrznych. Szkoła Medycyny Paliatywnej, Bydgoszcz, 26-27 listopada 1999
 58. Zbigniew Szkulmowski. Niewydolność oddechowa, wentylacja mechaniczna. Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej. Wykłady kursu, Grzybowo, 2000
 59. Szkulmowski, D. Robert. Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii: ARDS, patofizjologia, leczenie. Wenecja k. Żnina, 24 – 26.05.1996. Wpływ pozycji ciała na wielkość optymalnego PEEP w ARDS
 60. Szkulmowski. Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii: ARDS, patofizjologia, leczenie. Wenecja k. Żnina, 24 – 26.05.1996. Leczenie płynami w ARDS
 61. Szkulmowski. Rehabilitacja oddechowa, utrzymanie drożności dróg oddechowych, aerozoloterapia. Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej. Wykłady kursu, Bydgoszcz, 2.04.2001
 62. Szkulmowski. Niefarmakologiczne sposoby leczenia bólu. Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej. Wykłady kursu, Bydgoszcz, 5.04.2001
 63. Szkulmowski. Analgezja spinalna, PCA. Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej. Wykłady kursu, Bydgoszcz, 5.04.2001
 64. Szkulmowski. Opieka nad chorym z PEG, sondą żołądkową. Zasady żywienia dojelitowego. Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej. Wykłady kursu, Bydgoszcz, 10.05.2001
 65. Szkulmowski: Sympozjum: Problemy transportu tlenu we wstrząsie (Problems of oxygen transport in shock), Poznan, Poland, 20.05.1993. Wpływ poziomu hemoglobiny na transport tlenu we wstrząsie septycznym (The influence of hemoglobin level on oxygen transport in septic shock)
 66. Szkulmowski: Anatomia, fizjologia i badanie układu krążenia. Wykłady kursu CMKP (118-46-II-2001): Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii. Bydgoszcz, 6.09-16.11.2001
 67. Szkulmowski: Ostra i przewlekła niewydolność krążenia, wstrząs kardiogenny. Wykłady kursu CMKP (118-46-II-2001): Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii. Bydgoszcz, 6.09-16.11.2001
 68. Szkulmowski: Nakłuwanie i kaniulacja żył oraz tętnic, płynoterapia, leczenie krwią. Wykłady kursu CMKP (118-46-II-2001): Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii. Bydgoszcz, 6.09-16.11.2001
 69. Zbigniew Szkulmowski. Techniki znieczulenia podczas operacji przepuklin. Wykłady kursu CMKP: techniki leczenia przepuklin. Bydgoszcz, 04.06.2001. i 19.10.2001
 70. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja mechaniczna w domu. Konferencja: Hospicjum 2001, Tourń, 7-8.12.2001
 71. Zbigniew Szkulmowski. Techniki znieczulenia podczas operacji przepuklin. Wykłady kursu CMKP: Chirurgiczne leczenia przepuklin. Bydgoszcz, 11-12.09.2003
 72. Zbigniew Szkulmowski: Doświadczenia Domu Sue Ryder w prowadzeniu chorych wentylowanych mechanicznie w domu. Seminarium Szkoleniowe: Instrumentalne i manualne techniki wspomagania oddechu w chorobach nerwowo-mięśniowych. Organizator: Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni, 14, 15 Czerwiec 2003, Warszawa
 73. Zbigniew Szkulmowski: Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w przebiegu przewlekłej niewydolności oddechowej, Kurs podstawowy dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny paliatywnej, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, 23.05.2003
 74. Zbigniew Szkulmowski: Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w przebiegu przewlekłej niewydolności oddechowej, Kurs podstawowy dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny paliatywnej, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, 12.12.2003
 75. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja mechaniczna w domu – doświadczenia Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. Wykłady Koferencji „Wentylacja Mechaniczna w Domu”, Bydgoszcz, 4.10.2002
 76. Zbigniew Szkulmowski, Elżbieta Wanat-Słupska, Maciej Słupski, Wojciech Zegarski. Pomiar prędkości przepływu w tętnicy środkowej mózgu (ACM) podczas cholecystectomii laparoskopowej w: Wybrane zagadnienia w chirurgii. Bydgoszcz, 1999, tom IV, 486-491
 77. Elżbieta Wanat-Słupska, Zbigniew Szkulmowski, Maciej Słupski, Biniek M. Próba oceny wpływu odmy brzusznej wytwarzanej podczas cholecystectomii laparoskopowej na krążenie mózgowe. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 1999, 33, 3, 381-2
 78. Zbigniew Szkulmowski. Jak unikać uporczywej terapii w okresie umierania w SLA. II Seminarium Ekspertów – Granice terapii medycznych. Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK. Warszawa, 29.06.2008
 79. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja nieinwazyjna – doświadczenia polskie. Sympozjum: Wentylacja nieinwazyjna, odzwyczajanie pacjenta od respiratora. Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CMUMK w Bydgoszczy, Warszawa, 5.06.2008
 80. Zbigniew Szkulmowski. Nieinwazyjna wentylacja płuc. XVI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kraków, 25-27.09.2008
 81. Zbigniew Szkulmowski. Techniki wentylacji nie uszkadzającej płuc. Warszawa, Konferencja: Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny – organizacja i funkcjonowanie. Warszawa, 09-10.10.2008
 82. Zbigniew Szkulmowski, Bengt Midgren. Reference Centre for Home Mechanical Ventilation. 12th International Conference on Home Mechanical Ventilation. Barcelona, Spain, 27-28.03.2009
 83. Escarrabill, JF Muir, B Farroux, NS Hill, MJ Kempelmacher, B. Midgren, B Schonhoffer, AK Simmonds, Z Szkulmowski, A Vianello. Round Table – Current and future organisation and delivery of home mechanical ventilation. . 12th International Conference on Home Mechanical Ventilation. Barcelona, Spain, 27-28.03.2009
 84. Zbigniew Szkulmowski, Francesca Petrini. Non Invasive Ventilation. 3 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Wrocław, 17-20.06.2009
 85. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja nieinwazyjna w warunkach szpitalnych I domowych. XX Sesja Świętokrzyskieto Oddziału Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kielce, 20.06.2009
 86. Zbigniew Szkulmowski. Triggery i interakcyjne wspomaganie oddechu, NAVA. Szkoła Wentylacji Mechanicznej, Kurs Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej. Wisła, 22-25.02.2010
 87. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja domowa i jej sposoby – zasady i organizacja prowadzenia wentylacji domowej. Szkoła Wentylacji Mechanicznej, Kurs Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej. Wisła, 22-25.02.2010
 88. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja nieinwazyjna – interfejsy wentylacji nieinwazyjnej. Szkoła Wentylacji Mechanicznej, Kurs Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej. Wisła, 22-25.02.2010
 89. Zbigniew Szkulmowski. Cykl oddechowy, sposoby jego generowania i graficzna ilustracja wentylacji, krzywe oddechowe. Klasyfikacja respiratorów. Szkoła Wentylacji Mechanicznej, Kurs Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej. Wisła, 22-25.02.2010
 90. Zbigniew Szkulmowski. Aktualne zasady i możliwości leczenia wentylacyjnego ARDS i Ali, ostrej astmy i POCHP. Szkoła Wentylacji Mechanicznej, Kurs Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej.
  Wisła, 22-25.02.2010
 91. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja mechaniczna poza oit. Kongres Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej. Wisła, 25-27.02.2010
 92. Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja nieinwazyjna. Kongres Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej. Wisła, 25-27.02.2010
 93. Zbigniew Szkulmowski. Monitorowanie wentylacji mechanicznej. Kongres Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej. Wisła, 25-27.02.2010