Misja

Misją Ośrodka Wentylacji Domowej Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. jest pomoc chorym z przewlekłą niewydolnością oddechową zarówno poprzez bezpośrednie objęcie terapią respiratorową,
jak i zwiększenie świadomości chorych, ich opiekunów i służby zdrowia o możliwościach takiej terapii.
Naszym celem jest poprawa jakości życia chorych, zmniejszenie ich cierpienia i umożliwienie im jak najszerszego uczestnictwa w życiu społecznym.