Historia Ośrodka

„Medycyna Specjalistyczna” działa od 1998 roku i zrzesza w chwili obecnej znaczną część lekarzy anestezjologów w województwie kujawsko-pomorskim. Posiada wszelkie warunki organizacyjne, techniczne, a przede wszystkim merytoryczne do prowadzenia świadczenia w dziedzinie tak charakterystycznej dla anestezjologii, jaką jest wentylacja mechaniczna i jedna z jej form – wentylacja
domowa. Prawidłowe jej stosowanie wymaga wiedzy i doświadczenia nabywanych latami w Oddziałach Intensywnej Terapii.

Ośrodek Wentylacji Domowej powstał w roku 2006. Trzon zespołu lekarskiego Ośrodka Wentylacji Domowej stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii.
Koordynatorem pielęgniarek jest Andżelika Buretta, a koordynatorem fizjoterapii dr Anna Pyszora.
Kierownikiem Ośrodka Wentylacji Domowej jest dr n. med. Zbigniew Szkulmowski. Zorganizował pionierski w Bydgoszczy ośrodek zajmujący się wentylacją domową (Zespół Domowego Leczenia Respiratorem w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy), a od lutego 2006 kieruje Ośrodkiem Wentylacji  Domowej w spółce Medycyna Specjalistyczna. Jest autorem szeregu prac naukowych dotyczących wentylacji domowej i wentylacji mechanicznej.
Sposób opieki nad chorym opiera się na standardach zgodnych z aktualnym stanem wiedzy. Jednocześnie, dzięki kontaktom z ALLP (Ass. Lyonnaise de la Logistique Posthospitaliere), największym francuskim ośrodkiem wentylacji domowej w Lyonie (4,5 tys. chorych) pod kierownictwem prof. Dominique Roberta, śledzimy na bieżąco i wprowadzamy światowe innowacje w tej dziedzinie.

Zespół Ośrodka Wentylacji Domowej organizuje i czynnie uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących wentylacji nieinwazyjnej i wentylacji domowej.
W 2011 roku zespół naszego Ośrodka był pomysłodawcą i głównym organizatorem I Polskiej Konferencji Wentylacji Domowej, która odbyła się w Bydgoszczy.
Dr n. med. Zbigniew Szkulmowski jest regularnie członkiem Komitetu Naukowego największej światowej konferencji dotyczącej wentylacji domowej, prowadzi w ich trakcie sesje naukowe
oraz wygłasza, jako jedyny wykładowca z naszej części Europy, wykłady (JIVD, Journees Internationales de la Ventilation a Domicile, Barcelona 2009, Barcelona 2012, Lyon 2015).