O nas

Naszym pacjentom w ramach kontraktu z NFZ zapewniamy nieodpłatną kompleksową opiekę, w skład której wchodzą:

 • przeprowadzenie kwalifikacji do programu wentylacji domowej w miejscu pobytu pacjenta,
 • monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z programu profilaktyki, nie wymagających jeszcze wspomagania oddychania,
 • włączenie do programu i dostosowanie do wentylacji w warunkach szpitalnych, co pozwala na kompleksową wstępną ocenę stanu układu oddechowego
  oraz wczesne wychwycenie ewentualnych problemów terapii,
 • ustawiczne szkolenie rodziny i opiekunów w zakresie procedur i technik niezbędnych dla prawidłowego
  i bezpiecznego prowadzenia wentylacji domowej,
 • pomoc rodzinie w zakresie organizacji opieki w domu,
 • konsultacje i pomoc psychologiczna,
 • nadzór nad leczeniem sprawowany przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zajmujących się na co dzień problemami wentylacyjnymi,
 • nadzór i opieka pielęgniarek posiadających specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii,
 • fizjoterapia w zakresie wskazanym w leczeniu przewlekłej niewydolności oddechowej,
 • sprzęt medyczny konieczny do prowadzenia wentylacji domowej, dla każdego pacjenta dobrany indywidualnie,
 • prowadzenie leczenia zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny,
 • codzienny całodobowy dyżur konsultacyjny lekarza Ośrodka dostępny dla pacjentów i opiekunów,
 • monitorowanie skuteczności wentylacji mechanicznej poprzez systematyczną ocenę kliniczną z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej,
 • system nadzoru nad bezpieczeństwem chorych poprzez informowanie jednostek zarządzania kryzysowego o miejscach pobytu naszych pacjentów, na wypadek awarii
  sieci energetycznej czy klęski żywiołowej.

Wysoki standard świadczonych przez nas usług gwarantowany jest przez personel mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii respiratorem w domu chorego.