Dokumenty do pobrania

KL.pdf            Karta wizyty lekarskiej u pacjenta wentylowanego mechanicznie w domu

KP_I.pdf        Karta wizyt pielęgniarskich u pacjenta inwazyjnego

KP_N.pdf      Karta wizyt pielęgniarskich u pacjenta nieinwazyjnego

KF.pdf            Karta wizyty fizjoterapeuty

Karta umiejętności praktycznych

KW.pdf          Karta wizyt w domu chorego wentylowanego mechanicznie

Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 60/2016/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.

GW.pdf          Karta wentylacji okresowej mechanicznej (godziny wentylacji)

Załącznik Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 60/2016/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.

Epikryza

 

W celu uzyskania dostępu do plików prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 720 830 798

W sprawach zatrudnienia prosimy o kontakt mailowy: czajkowska@wentylacjadomowa.pl