Wentylacja domowa

Witamy na stronie internetowej Ośrodka Wentylacji Domowej Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Jesteśmy specjalistyczną firmą medyczną zajmującą się opieką długoterminową nad pacjentami, którzy z powodu niewydolności oddechowej używają respiratora w domu.
Nasza opieka polega na ocenie wskazań i kwalifikacji do takiej terapii, a następnie leczeniu respiratorem pod nadzorem lekarskim i pielęgniarskim, prowadzonym przez
doświadczonych specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz na świadczeniach fizjoterapeutycznych w domu chorego.
Zapewniamy i dostarczamy niezbędny do terapii respiratorem sprzęt medyczny oraz nadzór techniczny nad jego sprawnością.
Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów Ośrodek informuje jednostki zarządzania kryzysowego oraz zakłady energetyczne o chorych wentylowanych
mechanicznie na danym terenie, a tym samym potrzebie  zabezpieczenia prądu w przypadku braku zasilania lub wystąpienia innej sytuacji kryzysowej (klęski żywiołowej).
Świadczymy opiekę medyczną na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Działamy od 10 lat i opiekujemy się ponad 300 chorymi w 6 województwach.
Oprócz wentylacji domowej, zajmujemy się również żywieniem dojelitowym w warunkach domowych, w województwie kujawsko-pomorskim.
Leczymy dzieci i dorosłych.

Realizując misję Ośrodka pragniemy zapewnić pacjentom najwyższe standardy opieki.